Terug naar nieuws

‘Vrijheid’ thema grootse 5 Mei-viering Lichtenvoorde dit jaar

LICHTENVOORDE – In vrijheid leven, beleven, deze vrijheid koesteren en vieren. En erbij stilstaan dat het niet zo vanzelfsprekend is als men soms denkt. Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde hecht hier veel waarde aan door ieder jaar op 5 mei tal van activiteiten omtrent dit thema te organiseren. Ieder jaar de dag eraan voorafgaand, 4 mei Bevrijdingsdag evenzo, met een altijd weer indrukwekkende dodenherdenking. Dit jaar zal op 5 mei zelfs zeer groots uitgepakt worden.

Door Henri Walterbos

“Dit jaar valt deze gedenkwaardige dag op een zondag, wat ruimte biedt om aanvullende activiteiten te ontwikkelen. Zeker aangezien het een koopzondag betreft en de winkels open zijn. Dan komen er veel mensen naar Lichtenvoorde. Toen hebben we bedacht dat we iets willen gaan doen met het thema ‘Vrijheid’,” vertelt Walter Leemreize, voorzitter van de Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde. “We starten die dag met de ontvangst van de hardlopers uit de gehele gemeente die het Bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar Lichtenvoorde en hiermee naar Oost Gelre overbrengen. We hopen op een grote deelname, aangezien Bevrijdingsdag dit jaar op een zondag valt. De ontvangst zal, net als het eerste jaar, op de Markt plaatsvinden. Aansluitend is het de bedoeling om op de Markt, in afstemming met de horeca, een bevrijdingsontbijt te organiseren. Hoe we dit gaan doen, daar zijn we nu volop mee bezig”.

Het is daarnaast de bedoeling om ’s middags te starten met een ‘Lichten-voor-de-vrijheid tour’. De ‘Lichten-voor-de-vrijheid tour’ heeft een dubbele betekenis. Uiteraard de namen Lichtenvoorde en vrijheid, maar daarnaast kunstactiviteiten als verrassende ‘lichten’ over vrijheid in een wandelroute.

Programma
Over het programma de stichtingsleden Herman ter Haar en Theo Leemreize. Laatstgenoemde start met de opsomming van een zeer omvangrijk programma. “We zetten onder andere een expositie op over ‘Klein Engeland’. Lichtenvoorde kreeg in de oorlog deze geuzennaam vanwege de geboden hulp en steun aan de geallieerde zaak. De tour is een wandelroute door het centrum waarbij op verschillende plekken kleine intieme kunstactiviteiten te zien zijn. Kunst in al zijn veelzijdigheid. Er hebben zich muzikanten, zangers en zangeressen aangemeld die allemaal gelegenheidsformaties gaan vormen. Ook leerlingen van scholengemeenschap Marianum zijn van de partij. Daarnaast ook kleinschalig theater waar middels eenakters, speciaal voor deze dag, verhalen worden verteld. Theo Soontiëns, die ook de theaterproductie ‘Spiegelingen’ schreef, tekent voor de verhalen en Lichtenvoordenaar Aad Witteveen voor de regie. Zij treden op in kleine groepen met steeds ‘vrijheid’ als thema. Het bijzondere is dat alle deelnemers, waaronder de kinderen, lokale talenten zijn. Zij bedenken zelf hoe zij invulling geven aan hun optreden.”

“Ook zijn er gedichten te lezen en kunnen er interviews worden geluisterd middels een QR-code,” gaat ter Haar verder. “Vrijheid is heel ruim. Kunnen tekenen en schilderen wat je wilt, is een groot goed. Er is ook een beeldend kunstenaar die met kinderen iets wil gaan creëren, zoals bijvoorbeeld een vredesduif maken. Op de Markt hebben we ook nog een kinder- en danstheater. Op de route van ‘Lichten-voor-de-vrijheid tour’ zal de bezoeker het allemaal tegenkomen; enthousiaste mensen die, samen met de bezoekers, het vieren van de vrijheid een extra dimensie geven. We houden rekening met mogelijk mindere weersomstandigheden, zodat het altijd door kan gaan. Het programma zal ongeveer van 13.00 tot 17.00 uur duren. Mensen kunnen gewoon rondlopen en het gebodene tot zich nemen.”

Andere nieuwsberichten

Zondag 5 mei 2024 kwamen de hardlopers aan die het Bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar Lichtenvoorde brachten

Meer lezen

‘Voor mijn ongeluk zat ik gevangen in wat iedereen van me verwachtte’

Meer lezen

‘Nu snap ik waarom iedereen zo geheimzinnig deed’

Meer lezen

‘We hopen de bezoekers bewust te maken van de betekenis van vrijheid’

Meer lezen

‘Hoe kun je saamhorigheid en verbinding beter uitdrukken dan met muziek’

Meer lezen

Mazzel pakt uit met een ervaringsparcours voor echte strijders tijdens de LICHTEN-VOOR-DE-VRIJHEID-TOUR

Meer lezen