Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen ANBI zijn, als deze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Gegevens Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde

P/a Léharstraat 2
7132 AS Lichtenvoorde
stichting4en5meilichtenvoorde@gmail.com
KvK: 76387828
RSIN nummer: 860608359
Rekeningnummer (IBAN): NL91 RBRB0783133812

​De bestuursleden van de Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Eén van de voorwaarden die de belastingdienst stelt aan onze ANBI-registratie is een online publicatie van de informatie in de blauwe blokken:

Draagt u de stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde ook een warm hart toe?

Jouw steun is van onschatbare waarde en zal een directe impact hebben met het organiseren van een herdenking op 4 mei, het stimuleren en doen organiseren van een passende viering rondom 5 mei als Nationale feestdag en activiteiten in het kader van vrijheid. Je kan ons helpen met een donatie via:

Rekeningnummer (IBAN): NL91 RBRB0783133812
t.n.v. Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde.

De Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde is een culturele ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan uw gift aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting met maar liefst 125%.

ANBI status
Alleen culturele, wetenschappelijke of nut beogende instellingen met maatschappelijke doelen, komen in aanmerking voor een ANBI-status. Deze mogen geen winstoogmerk hebben en zijn aldus erkend door de Belastingdienst. De Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde heeft dus de culturele ANBI-status.

De Belastingdienst beoordeelt een eenmalige gift als een ‘gewone gift’ en deze is beperkt aftrekbaar. Voor een gewone gift en een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd, gelden een drempel en een maximum. De drempel is 1% van het drempelinkomen en het maximum is 10%. Het drempelinkomen wordt bepaald door het belastbaar inkomen (voor informatie zie Belastingdienst.nl).

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar!

Een gift is een periodieke gift als deze aan de volgende voorwaarden voldoet;

  • Jaarlijks hetzelfde bedrag (in 1 keer of in meerdere keren) als gift aan dezelfde instantie of stichting.
  • Het bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar.
  • Er is vastgelegd wanneer de jaarlijkse gift stopt, dus bijvoorbeeld na 5 jaar. Bij overlijden voor de termijn afloopt, dan stopt de jaarlijkse gift bij overlijden.

Testament
Als in het testament één of meerdere goede doelen worden benoemd voor ondersteuning, zijn deze giften vrij van successierecht. Het ‘goede doel’ hoeft over de erfenis geen belasting te betalen. U kunt aan een goed doel nalaten door deze in uw testament te benoemen tot erfgenaam. U kunt ook kiezen voor een legaat, een vastgesteld bedrag. Wij informeren u hier graag over! Voor verdere informatie: stichting4en5meiLichtenvoorde@gmail.com